ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120226
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  120226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaitai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่ใต้
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  053761007
โทรสาร :
  053761007
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  banmaitai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแดดพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13:46:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ใต้


นางรุ่งจิตร ลือยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน