ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแงะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120228
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  120228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าแงะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangaewittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านป่าแงะ
ตำบล :
  ป่าแงะ
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  053186405
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2495
อีเมล์ :
  ipangae6@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าแงะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14:09:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าแงะวิทยา


นายทิวา สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแงะวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน