ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเส้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120229
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  120229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเส้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpasao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านศรีดอนชัย
ตำบล :
  ป่าแงะ
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  53160129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/11/2506
อีเมล์ :
  banpasao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแงะสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าแงะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:36:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเส้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเส้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน