ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120230
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  120230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maipattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  ป่าแงะ
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พ.ค. 2513
อีเมล์ :
  maipattana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแงะสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าแงะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน