ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120235
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  120235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIPHONGOENWITTHAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านศรีมงคล
ตำบล :
  ศรีโพธิ์เงิน
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  053607303
โทรสาร :
  053607303
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  sripho375@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา


นายกันติทัต บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน