ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120236
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  120236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังผา
ตำบล :
  สันมะค่า
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  0945631522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤศจิกายน 2504
อีเมล์ :
  banwangpha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันมะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังวิทยา


นายถวิล สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน