ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะแฟน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120238
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  120238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันมะแฟน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanmafan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสันมะแฟน
ตำบล :
  ธารทอง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  53666845
โทรสาร :
  053666845
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  sanmafan@thai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชร.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 13:02:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันมะแฟนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะแฟน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน