ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องธารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120242
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  120242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่องธารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongtharnwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านร่องธาร
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0-5318-6788
โทรสาร :
  0-5318-6788
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  rongtharn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 22:58:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่องธารวิทยา


นางทองพูน ปัญจมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องธารวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน