ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120245
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  120245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโป่งแดง
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053958086
โทรสาร :
  053958086
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  pongdang2008@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:25:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งแดง


นายธาดา ยาวังเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน