ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120247
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  120247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญเมืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ๋่Jaroen Muang Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านเจริญเมือง
ตำบล :
  เจริญเมือง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053738356
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  jmvsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11:44:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา


นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน