ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120247
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  120247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญเมืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jareanmeangvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านเจริญเมือง
ตำบล :
  เจริญเมือง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53721065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  jmvsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจริญเมืองวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา


นายนรินทร์ นันทิพงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน