ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120248
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  120248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจริญเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjaroenmaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านศรีทรายทอง
ตำบล :
  เจริญเมือง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53738258
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  crm-phan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานอุดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:02:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจริญเมือง


นายประเสริฐ คำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2