ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120249
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  120249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าตึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phatoung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านป่าตึง
ตำบล :
  เจริญเมือง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53738264
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2508
อีเมล์ :
  Jervon0105@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานอุดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าตึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2