ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120250
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  120250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPabong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านป่าบง
ตำบล :
  เจริญเมือง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053738252
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  Jervon0105@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:37:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าบง


นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน