ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าต้าก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120252
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  120252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าต้าก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpatak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านป่าต้าก
ตำบล :
  สันกลาง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53770221
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2010
อีเมล์ :
  pataksc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานอุดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 12:38:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าต้าก


นายวิเชียร คำตุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าต้าก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน