ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกลางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120253
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  120253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันกลางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanklangvittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่าข่า
ตำบล :
  สันกลาง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0934383322
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  Sanklangvittaya9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09:17:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันกลางวิทยา


นายธวัท ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน