ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120255
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  120255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่คาวหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekawloung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านแม่คาวดวงดี
ตำบล :
  สันกลาง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53770223
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  maekawloung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจริญเมืองวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 05:48:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน