ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120256
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  120256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พานพสกสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phanpasoksawad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเด่น
ตำบล :
  เมืองพาน
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53722139
โทรสาร :
  053722139
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2468
อีเมล์ :
  phanpasoksawad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์


นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน