ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120258
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  120258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSANTIWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอยชัยมงคล
ตำบล :
  สันติสุข
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053721070
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2481
อีเมล์ :
  santiwanumperphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:42:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติวัน


นายไชยา วงค์เวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน