ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120261
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  120261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหมืองง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmuangnga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเหมืองง่า
ตำบล :
  สันติสุข
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0967962836
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ค 2502
อีเมล์ :
  banmuangnga@gmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15:30:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า


นายธาดา ยาวังเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองง่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน