ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120270
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  120270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันต้นผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSantonpueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสันต้นผึ้ง
ตำบล :
  ม่วงคำ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  santonwoug@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน