ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120271
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  120271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝั่งตื้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANFUNGTUEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านฝั่งตื้น
ตำบล :
  ม่วงคำ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0861907383
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ธันวาคม 2489
อีเมล์ :
  banfungtuen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ม่วงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น


นายสมัย อิ่มอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน