ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120275
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  120275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pukaeng (Intraratuppatham) school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสุขสันติ
ตำบล :
  แม่เย็น
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57280
โทรศัพท์ :
  053957306
โทรสาร :
  053957306
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  pukeangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปูแกงฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่เย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:32:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)


นายสฤษดิ์ ตาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน