ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120276
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  120276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pasakschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าสัก
ตำบล :
  แม่เย็น
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57280
โทรศัพท์ :
  53604719
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  pasak.phan2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 03:45:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าสักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน