ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120278
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  120278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbandong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงน้ำล้อม
ตำบล :
  แม่เย็น
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57280
โทรศัพท์ :
  53604766
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านปูแกง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 15:06:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน