ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120279
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  120279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันต้นแหน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansantonhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสันต้นแหน
ตำบล :
  แม่เย็น
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53604533
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2473
อีเมล์ :
  santonhan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปูแกงฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:40:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันต้นแหนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นแหน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน