ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120281
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  120281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องคตสันปูเลย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrongkotsanpulay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันปูเลย
ตำบล :
  ทานตะวัน
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57280
โทรศัพท์ :
  053957059
โทรสาร :
  053957059
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  banrongkot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทานตะวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย


นางวรวีร์ ด่านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน