ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120282
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  120282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tantawanwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยบง
ตำบล :
  ทานตะวัน
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57280
โทรศัพท์ :
  053762100
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2497
อีเมล์ :
  tantawan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทานตะวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)


นางวรวีร์ ด่านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน