ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120286
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  120286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าหัดป่าแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pahadpakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าหัด
ตำบล :
  ป่าหุ่ง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53676612
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  pahadpakamgmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าหุ่งพานสันติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 06:00:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม


นายเกศ ปาณะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน