ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมวัง ๑
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120291
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  120291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ริมวัง ๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rimvang 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านงิ้วเฒ่า
ตำบล :
  ป่าหุ่ง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2508
อีเมล์ :
  rimvang1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าหุ่งพานสันติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนริมวัง ๑


นายอมรชัย ปงลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง ๑

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน