ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120293
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  120293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำผักกูดทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  champakkutchaitong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจำผักกูด
ตำบล :
  แม่อ้อ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53605294
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  champakkut@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง


นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน