ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120294
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  120294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โป่งทะลายใหม่เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongtalaimaijarern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน้โป่งทะลาย
ตำบล :
  แม่อ้อ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53671210
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2486
อีเมล์ :
  pongtalai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ


นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน