ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120295
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  120295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แก้วเด่นชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekaewdenchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเด่นชัย
ตำบล :
  แม่อ้อ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053671018
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  phandenchai4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน