ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120298
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  120298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แก้วใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAEKAEWTAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง
ตำบล :
  แม่อ้อ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53671208
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  maekeawtai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพานบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้


นายเชษฐ์สาทร อินทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน