ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120299
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  120299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่อ้อนอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaeoonok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านสันป่าเมา
ตำบล :
  แม่อ้อ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053605110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1922
อีเมล์ :
  maeoonok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่อ้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน