ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120300
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  120300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่อ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaeoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่อ้อใน
ตำบล :
  แม่อ้อ
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053671372
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1920
อีเมล์ :
  b.maeoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:43:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่อ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน