ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิบสอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120302
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  120302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสิบสอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansibsong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสันทราย
ตำบล :
  ดอยงาม
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53186089
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2508
อีเมล์ :
  bansibsong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสิบสอง


จ.ส.อ.สงวน มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิบสอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน