ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120306
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  120306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmai Thathonkeing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านใหมใน
ตำบล :
  สันมะเค็ด
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053677630
โทรสาร :
  053677630
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  banmai11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15:54:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง


นายสมพจน์ อินทจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน