ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120309
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  120309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันต้นดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  santondoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านสันป่าสักทอง
ตำบล :
  สันมะเค็ด
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0869242117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ธันวาคม 2486
อีเมล์ :
  santondoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:56:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่


นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน