ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120312
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  120312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าแดงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpadangngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านป่าแดงงาม
ตำบล :
  สันมะเค็ด
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0871880414
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  taifapadang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:56:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าแดงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2