ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120313
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  120313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าแดงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Padaengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านป่าแดง
ตำบล :
  หัวง้ม
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  053659020
โทรสาร :
  053659020
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  padaengwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวง้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07:52:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าแดงวิทยา


นายราชัน มานะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน