ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120314
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  120314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฮ่างสันหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghang-Sanluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองฮ่าง
ตำบล :
  หัวง้ม
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53762245
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nonghang0@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวง้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 06:22:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง


นายจำนงค์ ตุ้ยชัยตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน