ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120315
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  120315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่าคา
ตำบล :
  หัวง้ม
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53721101
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  pakaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หัวง้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 15:21:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน