ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120316
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  120316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงห้าววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wianghaowittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านร่มโพธิ์งาม
ตำบล :
  เวียงห้าว
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  0987462696
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2485
อีเมล์ :
  wianghao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   อบต.เวียงห้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:58:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา


นายประเมต นันตาเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2