ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120375
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  120375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่สรวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanmeasuai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านตลาด แม่สรวย
ตำบล :
  แม่สรวย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053656290
โทรสาร :
  053786371
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2454
อีเมล์ :
  anumeasuai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนตำบลแม่สรวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่สรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย


นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน