ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120376
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  120376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansanklang(radpattana)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันกลาง
ตำบล :
  แม่สรวย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053786008
โทรสาร :
  053786008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2487
อีเมล์ :
  bansanklang.radpattana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:25:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)


นายมนตรี นวลจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน