ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120377
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  120377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งปูเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongpufeang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโป่งปูเฟือง
ตำบล :
  แม่สรวย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53160139
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙
อีเมล์ :
  pongpufeang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงสรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:28:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง


นางศิริชนก แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน