ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120380
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  120380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pabongtaoganjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าบง
ตำบล :
  แม่สรวย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53656428
โทรสาร :
  053656428
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   17 พฤษภาคม พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  pabongtaoganjan428@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สรวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงสรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:34:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์


นายเกรียงไกร ฟูธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน