ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120382
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  120382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaeprik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่พริก
ตำบล :
  แม่พริก
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053656586
โทรสาร :
  053656586
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  maeprik@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลแม่พริก-ศรีถ้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่พริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 17:50:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)


นายวันชัย วงศ์เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน