ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120387
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  120387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banparmiengmaeprig
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปางกลาง
ตำบล :
  แม่พริก
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  0887626499
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2484
อีเมล์ :
  parmiengmaeprig@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่พริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:56:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก


ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน