ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120388
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  120388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPADAET(WETTAYASMIS)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านสันโค้งใต้
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053656504
โทรสาร :
  053656504
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  padaetschool@gmil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 13:17:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)


นายบุญเพ็ง แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2